Prisen på billetten er ikke densamme som jeg har betalet. Hvorfor?


  • Den pris som står på billetten er et såkalt "face value". Det vil si den pris som billetten opprinnelig solgtes for.

    Vi kjøper våre billetter av offisielle leverandører og en del av våre leverandører har også underleverandører, dette gjør at prisen øker marginalt.

    Tilbud og etterspørsel er det som framfor alt styrer prisen. Når en kamp vokser i popularitet stiger etterspørselen og dermed også prisen. Om etterspørselen ikke er så stor kan du ha hell og betale en pris som ligger under face value.