Vil vi sitte sammen?

  • Når du velger en billettkategori på arrangementssiden og på kassesiden under "Billetter sammen?", står det hvor mange billetter/plasser vi garanterer samlet for valgt billett.