Hva er reisegarantiloven, og hvordan fungerer den?

 • Reisegarantiloven beskytter reisende som har kjøpt en pakkereise. Reisegarantien innebærer at reisearrangører som arrangerer og selger pakkereiser, må stille sikkerhet hos Kammarkollegiet. Hvis reisearrangøren av noen foranledning ikke kan fullføre turen, for eksempel ved konkurs, brukes denne sikkerheten til å kompensere berørte passasjerer. Reisende søker om kompensasjon fra Oppstandelsestyret. Før du kjøper en pakkereise, kan du sjekke med Kammarkollegiet at reisearrangøren har stillt sikkerhet i henhold til reisegarantiloven.

  I følgende situasjoner gjelder reisegarantiloven:
  1. En pakketur blir kansellert før avreise.
  2. Hjemtransport på grunn av ikke fullført pakkereise.

  Ved spørsmål om hvordan reisegarantiloven beskytter reisen din, vennligst kontakt:

  Kammarkollegiet
  Box 2218
  103 15 Stockholm, Sverige

  Telefon: +46 870 00 08 00