Kan man endre navnet på billetten?

  • Det er reisendes ansvar å sørge for at navnet på billetten er korrekt og stemmer overens med passet. Sjekk at navnet ditt er riktig stavet og at det står på samme måte og i samme rekkefølge som i passet.

    Stavelsen må være i samsvar med det som er oppgitt i den maskinlesbare delen av passet.
    Kallenavn må aldri brukes.

    De fleste flyselskaper krever at billetter med feilstavede navn eller navn som ikke samsvarer med passet, må utstedes på nytt, og noen ganger må en helt ny billett betales i fullt beløp.

    I tillegg kan det påløpe administrative gebyrer. Sjekk stavemåten på navnet så snart du mottar bekreftelsen. OLKA Sportresor AB er ikke ansvarlig for konsekvensene av feilinformasjon gitt av kunden.